Anežský klášter

Anežský klášter patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna sv. Anežka Česká spolu se svým bratrem králem Václavem I. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.
Na společenské akce se dá klášter pronajmout celý, včetně zahrady, gotických ambitů a dvou mohutných kaplí – Kaple svatého Salvátora a hlavní eventový prostor – Kaple svatého Františka, do které se vejde 250 osob ke kulatým stolům. Celý klášter pak nabízí prostory až pro 1000 osob. Doporučujeme na incentivní akce, představení produktů, módních přehlídky a významné gala večeře.

Chcete uspořádat akci ve Španělském sále nebo potřebujete více informací o prostoru?
Navrhneme Vám ideální uspořádání na každou příležitost. Napište nám