Menu

Anežský klášter

Anežský klášter patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna sv. Anežka Česká spolu se svým bratrem králem Václavem I. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.
Na společenské akce se dá klášter pronajmout celý, včetně zahrady, gotických ambitů a dvou mohutných kaplí – Kaple svatého Salvátora a hlavní eventový prostor – Kaple svatého Františka. Doporučujeme na incentivní akce, představení produktů, módních přehlídky a významné gala večeře.

Chcete uspořádat akci v Anežském klášteře nebo potřebujete více informací o prostoru? Navrhneme Vám ideální uspořádání na každou příležitost. Napište nám

KapacitaRautGala
Kostel sv.Františka250250
Refektář0120
Ambity0200
Zahrada0400
Celý prostor01000